• Yoga cho trẻ em
  • Lớp Pilates cơ bản
  • Advanced TTC 2019
  • TTC April
  • Nghệ thuật chuyển động với dụng cụ trong bộ môn Pilates

Zenith Yoga là trung tâm Yoga và Pilates lâu đời và chuyên nghiệp nhất tại Hà Nội, cung cấp những khóa học tiêu chuẩn quốc tế hướng đến sự cân bằng giữa thân và tâm.

small1

Zenith Âu Cơ

1st & 2nd flr, Westlake Suite Building, No. 99B, 275 Au Co, Tay Ho, Ha Noi
Establish: 30 June 2006

small1

Zenith Kim Mã

6 Flr., No.2, Alley 371, Kim Ma, Hanoi
Establish: 3 Jan 2017
 

small1

Zenith Wellness

Heal/ Relax/ Rejuvenate
For Body/ Mind/ Soul

 

small1

Zenith School

Yoga/Pilates Teacher Training courses
Advance Yoga/ Pilates Teacher Training Courses

Let’s Keep in Touch

Subscribe now to get the latest update and news for yoga/pilates teacher training

zenith yoga Kim Ma

6 Flr., No. 2, Alley 371, Kim Ma, Hanoi

0932.686.086

info.kimma@zenithyogahanoi.com

zenith yoga AU CO

1st & 2nd Flr, Westlake Suite Building No. 99B, 275 Au Co, Tay Ho

0904.356.561

info@zenithyogahanoi.com

NEWSLETTER

Studio Updates & New Weekly Timetables