• TTC tháng 9
  • Pilates for Healthy Back with Nadya
  • Summer Kid Camps
  • Lớp Tập Huấn Chuyên Môn, Nghiệp Vụ Giáo Viên Yoga

Zenith Yoga là trung tâm Yoga và Pilates lâu đời và chuyên nghiệp nhất tại Hà Nội, cung cấp những khóa học tiêu chuẩn quốc tế hướng đến sự cân bằng giữa thân và tâm.

small1

Zenith School

small1

Zenith Kim Mã

small1

Zenith Âu Cơ

small1

Pilates Reformer

SỰ KIỆN SẮP TỚI

Newsletter

Studio Updates & New Timetables Weekly