Time: 10:30 am-11:30 am on Wednesday, 27th February
Price: free
Address: Zenith Yoga Au Co, 2nd Flr, Westlake Suite Building, No. 99B, 275 Au Co, Tay Ho

(more…)

THỜI GIAN: 8.30 - 12.00 & 13.00 - 17.00
THỨ 2 - THỨ 7 ( 2/5 - 31/5/2019 )
ĐỊA ĐIỂM: ZENITH YOGA ÂU CƠ & CAFE, SỐ 99B NGÕ 275 ÂU CƠ, HÀ NỘI

(more…)


Thời gian: Thứ 6 - Chủ nhật ( 29 - 31/3 )
                 Thứ 7 - Chủ nhật ( 13 - 14/4 )
Địa điểm: Trung tâm Yoga Thái Tâm Giang, 48 Ngũ Hành Sơn, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng 

(more…)

Thời gian: 12.00 - 17.30 ( bao gồm 30 phút nghỉ giữa giờ)
Ngày: 16 - 17/03/2019 ( Thứ 7 và chủ nhật)
Địa điểm: Zenith Yoga Âu Cơ & Cafe
Học phí ưu đãi 160$ thanh toán trước ngày 28/2/2019. Sau đó là 185$

(more…)

Thời gian: 12.00 - 17.30 ( bao gồm 30 phút nghỉ giữa giờ)
Địa điểm: Zenith Yoga Âu Cơ & Cafe
Học phí ưu đãi 300$ (cho 3 ngày), 450$( cho 5 ngày) thanh toán  trước ngày 28/2/2019. 

(more…)

Let’s Keep in Touch

Subscribe now to get the latest update and news for yoga/pilates teacher training

zenith yoga Kim Ma

6 Flr., No. 2, Alley 371, Kim Ma, Hanoi

0932.686.086

info.kimma@zenithyogahanoi.com

zenith yoga AU CO

1st & 2nd Flr, Westlake Suite Building No. 99B, 275 Au Co, Tay Ho

0904.356.561

info@zenithyogahanoi.com

NEWSLETTER

Studio Updates & New Weekly Timetables