Thời gian: 14:00 - 15:15 thứ Tư hàng tuần
Học phí: 50$/ 5 lớp hoặc 12$/lớp
Bắt đầu khi có đủ 5 học viên
Địa điểm: Zenith Yoga Âu Cơ, số 99B, Ngõ 275, Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội

(more…)

Thời gian: 14:00 - 16:00, thứ 5 ngày 25/4/2019
Phí: Ưu đãi 25$ trước 18/3, sau đó 30$
Địa điểm: Zenith Yoga Âu Cơ, số 99B, Ngõ 275 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội
 

(more…)

Âu Cơ Studio
16.00 - 17.00 thứ 6 hàng tuần
18.30 - 19.30 thứ 3 hàng tuần
Kim Mã studio
10.00-11.00 sáng thứ hai và thứ năm 
Học phí: 50.000/ lớp

(more…)

Let’s Keep in Touch

Subscribe now to get the latest update and news for yoga/pilates teacher training

zenith yoga Kim Ma

6 Flr., No. 2, Alley 371, Kim Ma, Hanoi

0932.686.086

info.kimma@zenithyogahanoi.com

zenith yoga AU CO

1st & 2nd Flr, Westlake Suite Building No. 99B, 275 Au Co, Tay Ho

0904.356.561

info@zenithyogahanoi.com

NEWSLETTER

Studio Updates & New Weekly Timetables