Để đáp ứng nhu cầu đa dạng của học viên, Zenith cung cấp nhiều loại thẻ khác nhau bao gồm thẻ tập tháng, thẻ 10 lớp, thẻ 20 lớp, thẻ 6 tháng và thẻ năm. Chúng tôi đồng thời cũng cung cấp thẻ tập một buổi. Hãy chú ý cập nhật các chương trình khuyến mãi của chúng tôi. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ trực tiếp.

Các thẻ tập chỉ áp dụng với các lớp học theo lịch, KHÔNG bao gồm chi phí tham dự các hội thảo, các sự kiện đặc biệt.
 

THANH TOÁN

Vui lòng thanh toán bằng tiền mặt VND hoặc USD. Chúng tôi không giao dịch bằng thẻ tín dụng.

Studio không hoàn trả bất cứ một khoản mua đã thanh toán nào.
 

Để biết thêm về cấu trúc chi phí, vui lòng liên hệ thực tiếp với Zenith Yoga qua số điện thoại 0904 356 561 hoặc 04 3266 8125.