PARIVRTTA TRIKONASANA - TƯ THẾ TAM GIÁC VẶN

A counterpose to Trikonasana and preparation for seated forward bends and twists, this pose is key to a skilled practice.

(more…)

VRKSASANA - TƯ THẾ CÁI CÂY

Vrksasana clarifies just how challenging it can be to stand on one leg.

(more…)

ARDHA CHANDRASANA - TƯ THẾ NỬA VẦNG TRĂNG

Say hello to leg and ankle strength as you seek stability and extend into this balancing pose, Half Moon Pose.

(more…)

UTTHITA TRIKONASANA - TƯ THẾ TAM GIÁC

Extended Triangle Pose is the quintessential standing pose in many styles of yoga.

(more…)

GARUDASANA - TƯ THẾ CHIM ĐẠI BÀNG

You need strength, flexibility, and endurance, and unwavering concentration for Eagle Pose.

(more…)

URDHVA HASTASANA - TƯ THẾ TRÁI NÚI HAI TAY VƯƠN LÊN CAO
Đây là tư thế giúp vươn dài cột sống, kéo giãn đều hai bên thân, tăng sức mạnh cho vai và lưng trên.

(more…)

UTKATASANA - TƯ THẾ CÁI GHẾ
Chair Pose clearly works the muscles of the arms and legs, but it also stimulates the diaphragm and heart.

(more…)

URDHVA HASTASANA - TƯ THẾ TRÁI NÚI HAI TAY VƯƠN LÊN CAO

Đây là tư thế giúp vươn dài cột sống, kéo giãn đều hai bên thân, tăng sức mạnh cho vai và lưng trên.

(more…)

TADASANA - TƯ THẾ TRÁI NÚI

Tadasana là nghệ thuật đứng cho đúng và tăng sự cảm nhận đối với cơ thể. Thực hành đều đặn sẽ cho bạn cảm giác vững chãi, mạnh mẽ, yên tĩnh và kiên định.

(more…)

Newsletter

Studio Updates & New Timetables Weekly