small1

PARIVRTTA TRIKONASANA - TƯ THẾ TAM GIÁC VẶN

A counterpose to Trikonasana and preparation for seated forward bends and twists, this pose is key to a skilled practice.

small1

VRKSASANA - TƯ THẾ CÁI CÂY

Vrksasana clarifies just how challenging it can be to stand on one leg.

small1

ARDHA CHANDRASANA - TƯ THẾ NỬA VẦNG TRĂNG

Say hello to leg and ankle strength as you seek stability and extend into this balancing pose, Half Moon Pose.

small1

UTTHITA TRIKONASANA - TƯ THẾ TAM GIÁC

Extended Triangle Pose is the quintessential standing pose in many styles of yoga.

small1

GARUDASANA - TƯ THẾ CHIM ĐẠI BÀNG

You need strength, flexibility, and endurance, and unwavering concentration for Eagle Pose.

small1

URDHVA HASTASANA - TƯ THẾ TRÁI NÚI HAI TAY VƯƠN LÊN CAO

Đây là tư thế giúp vươn dài cột sống, kéo giãn đều hai bên thân, tăng sức mạnh cho vai và lưng trên.

small1

UTKATASANA - TƯ THẾ CÁI GHẾ

Chair Pose clearly works the muscles of the arms and legs, but it also stimulates the diaphragm and heart.

small1

Lưu ý chung cho việc thực hành Pranayama

Trong những văn bản cổ xưa có vô số luật lệ và quy định liên quan đến Pranayama. Những điểm chính là điều tiết việc luyện tập thể dục, cân bằng và cảm giác chung...

small1

Lợi ích của Pranayama

Lợi ích của Pranayama là hữu hình và vô hình. Tạo hóa đã cung cấp Prana, nguồn năng lượng tối cao cho tất cả con người.

small1

Kỹ thuật chung trong Pranayama

Trong việc thực hành prayama có 4 kỹ thuật quan trọng được sử dụng đó là:

small1

Giới thiệu chung về Pranayama

Các nhà Yoga cổ xưa chủ trương thực hành Pranayama để kết hợp hơi thở với ý thức và như vậy là với prana...

small1

Cung cấp Prana cho cơ thể

Có 5 cách cung cấp Prana cho hệ thống.

small1

URDHVA HASTASANA - TƯ THẾ TRÁI NÚI HAI TAY VƯƠN LÊN CAO

Đây là tư thế giúp vươn dài cột sống, kéo giãn đều hai bên thân, tăng sức mạnh cho vai và lưng trên.

small1

TADASANA - TƯ THẾ TRÁI NÚI

Tadasana là nghệ thuật đứng cho đúng và tăng sự cảm nhận đối với cơ thể. Thực hành đều đặn sẽ cho bạn cảm giác vững chãi, mạnh mẽ, yên tĩnh và kiên định.

Newsletter

Studio Updates & New Timetables Weekly