small1

Lưu ý chung cho việc thực hành Pranayama

Trong những văn bản cổ xưa có vô số luật lệ và quy định liên quan đến Pranayama. Những điểm chính là điều tiết việc luyện tập thể dục, cân bằng và cảm giác chung...

small1

Lợi ích của Pranayama

Lợi ích của Pranayama là hữu hình và vô hình. Tạo hóa đã cung cấp Prana, nguồn năng lượng tối cao cho tất cả con người.

small1

Kỹ thuật chung trong Pranayama

Trong việc thực hành prayama có 4 kỹ thuật quan trọng được sử dụng đó là:

small1

Giới thiệu chung về Pranayama

Các nhà Yoga cổ xưa chủ trương thực hành Pranayama để kết hợp hơi thở với ý thức và như vậy là với prana...

small1

Cung cấp Prana cho cơ thể

Có 5 cách cung cấp Prana cho hệ thống.

Newsletter

Studio Updates & New Timetables Weekly