Y học cổ truyền Trung Quốc là một trong những hệ thống y học lâu đời nhất, bao gồm nhiều phương thức khác nhau như châm cứu, thảo mộc, giác hơi, khí công và chế độ ăn. Lý thuyết nền tảng dựa trên ý tưởng của Qi (năng lượng sống), âm/dương (thuyết nhị nguyên) và 5 yếu tố môi trường bên trong và bên ngoài. Sức khỏe của chúng ta dựa vào sự cân bằng giữa các yếu tố này. Đây là một hệ thống y học toàn diện được dùng để phòng và trị đang dạng các triệu chứng và bệnh khác nhau nhằm mang lại sự cân bằng cho bệnh nhân.

 

Bác sĩ châm cứu - Caite Ryba

 

Caite tốt nghiệm Đại học Texas về Y học Cổ truyền Trung Quốc (TCM) với bằng thạc sĩ vào năm 2011. Sau đó, cô đã chữa trị cho hàng nghìn người sử dụng lý thuyết và kỹ thuật của TCM với nhiều thành công. Niềm đam mê của cô không chỉ là giúp mọi người cảm thấy khỏe hơn, mà còn giúp họ có một công cụ để duy trì sức khỏe trong tương lai