Khoá Học và Chuyên Đề Tháng 2 Năm 2020 của Hart Lazer

Thầy Hart Lazer đã và đang giảng dạy và huấn luyện các giáo viên Yoga được hơn 30 năm. Mặc dù bắt đầu từ hệ thống Iyengar Yoga, thầy gặp gỡ người thầy của mình là Ramanand Patel, người mà thầy có mối quan hệ thân thiết. Thầy đồng sáng lập hai trung tâm và giảng dạy trên khắp miền Tây Canada. Sau đó, thầy mở rộng ra toàn thế giới, dạy các workshop và đào tạo giáo viên ở Châu Á. Đồng sở hữu United Yoga Montreal, thầy xem Montreal như nhà của mình.

5 NGÀY HỌC VÀ THỰC HÀNH NÂNG CAO CÙNG THẦY HART LAZER
THỜI GIAN: 26/2 - 1/3/2020
- 3 ngày CHUYÊN ĐỀ CÁC TƯ THẾ NGẢ SAU NÂNG CAO
- 2 ngày CHUYÊN ĐỀ ĐIỀU LẦM TƯỞNG VÀ SỰ THỰC VỀ CÁC TƯ THẾ MỞ KHỚP HÁNG

Giáo viên

image
Thầy Hart Lazer đã và đang giảng dạy và huấn luyện các giáo viên Yoga được hơn 30 năm. Mặc dù bắt đầu từ hệ thống Iyengar Yoga, thầy gặp gỡ người thầy của mình là Ramanand Patel, người mà thầy có mối quan hệ thân thiết. Thầy đồng sáng lập hai trung tâm và giảng dạy trên khắp miền Tây Canada. Sau đó, thầy mở rộng ra toàn thế giới, dạy các workshop và đào tạo giáo viên ở Châu Á. Đồng sở hữu United Yoga Montreal, thầy xem Montreal như nhà của mình.
 

Giáo viên khác

GHI DANH

CAPTCHA Image   Reload Image

* is required