Zenith là trung tâm uy tín hàng đầu tại Hà Nội trong việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đủ chuyên môn, đạo đức cho các trung tâm Yoga trên cả nước. Với tiêu chuẩn quốc tế đã được khẳng định suốt 11 năm qua, Zenith tự tin mang những khóa học tốt nhất cho những ai đang muốn trờ thành giáo viên Yoga.


KHÓA ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN YOGA THÁNG 9/2021

KHÓA ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN YOGA THÁNG 5/2021


KHÓA PILATES MAT I THÁNG 3/2021


KHÓA PILATES MAT II THÁNG 11/2020KHÓA THIẾT KẾ THEO YÊU CẦU